Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis d.o.o. kroz ulaganje u razvoj i unaprjeđenje proizvodnog kapaciteta i kompetencija, stvaranje dodatne vrijednosti i pozicioniranje tvrtke na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 2.932.249,00kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 2.391.950,00kn

EU sufinanciranje projekta: 1.099.600,00kn

Sažetak projekta:

Realizacijom projekta opremanja proizvodnog pogona, sudjelovanjem na sajmovima i usavršavanjem djelatnika, dostiže se sljedeća razvojna stepenica društva, poglavito u povećanju

proizvodnih kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih proizvoda prilagođenih tržištu, uz istovremeno očuvanje tržišne diversifikacije i prepoznatljivosti. Projektom se postiže

jačanje pozicije na domaćem i inozemnom tržištu kroz povećanje tržišnih udjela, povećanje prihoda od prodaje, povećanje proizvodnih kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tom

specifičan cilj poziva i OPKK-a 3d1.

Cilj projekta:

Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis d.o.o. kroz ulaganje u razvoj i unaprjeđenje proizvodnog kapaciteta i kompetencija, stvaranje dodatne vrijednosti i pozicioniranje

tvrtke na tržištu.

Razdoblje provedbe projekta: 18.04.2019. – 18.04.2021.