Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis uz modernizaciju: Klikom do sladoleda

261

Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis uz modernizaciju: Klikom do sladoleda

Ukupna vrijednost projekta: 230.070,94 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 162.867,55 kn

Bespovratna sredstva: 105.847,61 kn

Kratki opis projekta: 

Predmetni projekt planira nabavu i primjenu nove informacijske i komunikacijske tehnologije koja će unaprijediti poslovne procese, ojačati tržišnu poziciju tvrtke te poboljšati učinkovitost poslovanja tvrtke. Provedbom projekta će se ubrzati proces narudžbi, izbjeći greške prilikom istih, pojednostavniti proces narudžbi kupaca, a samim tim poboljšati interakcija sa kupcima, ubrzati proces proizvodnje, osigurati sigurnost poslovnih podataka, ojačati marketinška strategija, smanjiti utrošak energenata te unaprijediti program edukacija.

Projektom se postojeći programi unapređuju uz upotrebu potrebnih platformi kako bi se postigla efikasnost poslovanja u svim odjelima: proizvodnji, prodaji, knjigovodstvu, marketingu. Sve predložene aktivnosti pridonose optimizaciji poslovnih procesa, kraćem vremenu izvođenja određenih procesa, uklanjaju trenutni problemi, smanjuju troškovi, efikasnije koriste resursi te u konačnici povećava kvaliteta proizvoda i usluga prema kupcima i dobavljačima. 

U financijskom smislu projekt direktno pridonosi povećanju prihoda od prodaje od 15% drugu godinu nakon završetka projekta te otvara mogućnost novog zapošljavanja. 

Cilj projekta:

Unaprijediti poslovne procese tvrtke Premis, ojačati tržišna pozicija te poboljšati učinkovitost poslovanja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, na način da će se ubrzati proces narudžbi, izbjeći greške prilikom istih, pojednostavniti proces narudžbi kupaca, a samim tim poboljšati interakcija sa kupcima, ubrzati proces proizvodnje, osigurati sigurnost poslovnih podataka, ojačati marketinška strategija, smanjiti utrošak energenata te unaprijediti program edukacija.

Razdoblje provedbe projekta: 15.06.2019 – 15.06.2020.

Kontakt osoba: 

Zoran Premeru, 

tel: 021/679-394

E-mail: projekti@premis.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Premis d.o.o.