Lopatice za sladoled

2595
Lopatica za sladoled

Prodaja sladoleda pomoću lopatice za sladoled

U posljednje vrijeme sve je popularnije na tržištu prodavati sladoled lopaticama za sladoled. U Italiji većina slastičarnica koristi lopatice za prodaju sladoleda ali ovakav način prodaje sve više uzima maha i kod nas. Kupcima sladoleda ovaj način prodaje je nešto novo, pa je sam po sebi i atraktivan što privlači veći broj kupaca. Najbolja osobina ovog načina prodaje sladoleda je što svaki okus u vitrini za sladoled ima svoju lopaticu s čime se izbjegava miješanje okusa po kadicama. Tada sladoled izgleda mnogo urednije, a nije ni potrebno učestalo korištenje posude za vodu. Napomenu bih da ako se koriste lopatice za sladoled svejedno trebate imati posudu za vodu sa spojenom tekućom vodom prema Hrvatskom zakonu.

Lopatice za sladoled

Za prodaju sladoleda lopaticama za sladoled prodavač mora biti jako dobro osposobljen jer će u protivnom kupcima davati jako različite kugle. Jako je teško izvaditi uvijek istu kuglu. Ujedno sladoled koji vadite pomoću lopatica za sladoled mora biti mekaniji od onog kojeg vadite pomoću hvataljke za sladoled. Zbog toga se većinom pomoću lopatice da znatno veća kugla. Izuzetak tome su kvalitetno educirani prodavači koji znaju zarolati sladoled lopaticom.

U našoj ponudi imamo lopatice za sladoled raznih boja. Za više informacija kontaktirajte nas.