Sladoledna premija iz Premis-a

799

Naziv projekta: SLADOLEDNA PREMIJA IZ PREMISA, PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Ukupan iznos projekta: 512.222,70 kn

Iznos EU potpore: 256.000,00 kn

Opis projekta: Prateći potrebe tržišta, društvo ovim projektom nabavlja nove strojeve i opremu za proizvodnju u iznosu od gotovo 500 tis. HRK, čime bi proizvodni kapaciteti u svim fazama proizvodnje u kontinuitetu porasli za 50%. Rezultati provedbe projekta su širenje proizvodnih kapaciteta u sektoru proizvodnje nabavom potrebnih uređaja za hlađenje, homogenizaciju, sazrijevanje i smrzavanje sladoleda; očuvanje postojećih i zapošljavanje dodatnih dvoje zaposlenika čime će se poboljšati društvena i gospodarska poželjnost mikro i makro lokacije poduzeća; povećanje prihoda od prodaje za više od 40% te poticanje privatnih ulaganja u poslovnom sektoru. Provedba investicije utječe i na skraćivanje procesa proizvodnje sladoleda koji rezultira resursno učinkovitijom proizvodnjom i uštedama u energetskoj učinkovitosti.

Ciljevi i očekivani rezultati: Realizacijom projekta opremanja proizvodne jedinice društva Premis d.o.o. novom opremom, dostiže se sljedeća razvojna stepenica društva, poglavito u razini tehnološke opremljenosti, povećanja proizvodnih kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih proizvoda prilagođenih tržištu, uz istovremeno očuvanje tržišne diversifikacije i prepoznatljivosti. Projektom se postiže jačanje pozicije na domaćem i iskorak na inozemno tržište, povećanje proizvodnih kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tom specifičan cilj ovog poziva i OPKK 3d1.

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017. do 01.06.2018.

Kontakt osoba: Toni Premeru

www.strukturnifondovi.hr