U Premisu održana radionica o sigurnosti hrane

180

13. veljače 2024., održana je HACCP radionica o sigurnosti hrane na kojoj su sudjelovali Premis djelatnici kako bi se informirali o propisanim EU i HR okvirima o sigurnosti i kvaliteti hrane te uspostavi sustava sigurnosti hrane temeljenih na HACCP načelima.

Premis tvrtka ima certificirani HACCP sustav i ISO 9001/2015 sustav upravljanja kvalitetom, a svojim zaposlenicima osigurava redovite edukacije i brine se o tome da su svi adekvatno informirani o sigurnosnim mjerama, kao i o nadopunama i izmjenama postojećih propisa i uredbi vezanih uz sigurnost i kvalitetu hrane.

Od 2009. godine uvođenje HACCP sustava je zakonska obveza svakog poslovnog subjekta čije poslovanje je vezano uz proizvodnju, preradu, skladištenje i distribuciju hrane.
Svrha HACCP sustava je osigurati zdravstvenu ispravnost hrane te biti u mogućnosti to i dokazati.

Iz tog razloga se održavaju radionice kojima je cilj približiti i pojasniti subjektima u poslovanju  s hranom sustav učinkovitog upravljanja sigurnošću hrane.

Namjera HACCP sustava je usmjeriti kontrolu  na ”Kritične Kontrolne Točke  – KKT” i svaki objekt u poslovanju s hranom treba ga razviti i prilagoditi svojim proizvodima, uvjetima prerade i distribucije. A u slučaju bilo kakve izmjene u proizvodu, postupku ili na bilo kojem koraku, potrebno ga je revidirati te unijeti potrebne promjene.

HACCP plan je važno provoditi jer na taj način se pojačava osiguranje za sigurnost hrane, bolje korištenje resursa te pravovremeni odgovor na probleme.

Poanta razvoja HACCP sustava je sigurna hrana, a ne certifikacija.

Za sve vas koji se želite malo više informirati o novim okvirima i propisima možete saznati na ovom linku https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr i na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/