OBAVIJEST O NABAVI

I. PODACI O NARUČITELJUNaziv naručitelja: PREMIS d.o.o.Adresa: Put Volicije 8, 21300 MakarskaOIB: 51686303771Broj telefona: +385 21 679 394Broj telefaksa: +385 21 679 395Internetska adresa:...

OBAVIJEST O NABAVI

I. PODACI O NARUČITELJUNaziv naručitelja: PREMIS d.o.o.Adresa: Put Volicije 8, 21300 MakarskaOIB: 51686303771Broj telefona: +385 21 679 394Broj telefaksa: +385 21 679 395Internetska adresa:...

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVII. PODACI O NARUČITELJUNaziv naručitelja: PREMIS d.o.o.Adresa: Put Volicije 8, 21300 MakarskaOIB: 51686303771Broj telefona: +385 21 679 394Broj telefaksa: +385 21 679...

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI I. PODACI O NARUČITELJU Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o. Adresa: Put Volicije 8, 21300 Makarska OIB: 51686303771 Broj telefona: +385 21 679...

Obavijest o nabavi

I. PODACI O NARUČITELJU Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o. Adresa: Put Volicije 8, 21300 Makarska OIB: 51686303771 Kontakt osoba: Zoran Premeru Broj telefona: +385...

Obavijest o nabavi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. OBAVIJEST O NABAVI I. PODACI O NARUČITELJU Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o. Adresa: Put...